Pojištění

Pojištění je smlouva, kterou uzavíráte se společností pojišťovny, při které společnost pojišťovna slibuje, že v případě určitých událostí nebo rizik, která jsou popsána v pojistné smlouvě, vám poskytne finanční kompenzaci. To může být například v případě úrazu, nemoci, škody na vašem majetku nebo úmrtí.

Existuje mnoho různých druhů pojištění, včetně pojištění zdraví, pojištění auta, pojištění domu a pojištění proti úmrtí. Je důležité mít pojištění, protože vám může pomoci zajistit finanční stability v případě nečekaných událostí nebo rizik. Pojištění vás může chránit před finančními problémy, které by mohly nastat v důsledku škody na vašem majetku nebo v důsledku nemoci nebo úrazu.

car dashboard, speedometer, speed-2667434.jpg
Pojištění

Proč si pořídit havarijní pojištění?

V České republice jsou dopravní nehody bohužel častým jevem. V roce 2020 bylo v České republice zaznamenáno celkem 114 446 dopravních nehod. Z tohoto počtu bylo 756 úmrtí a 24 022 zranění. Je důležité si uvědomit, že i když jsou tyto čísla alarmující, lze předejít mnoha dopravním nehodám používáním bezpečných

celý článek »
traffic, highway, lights-332857.jpg
Pojištění

Jak ušetřit na povinném ručení?

Povinné ručení je pojištění, které je pro všechny vlastníky motorových vozidel povinné zákonem. Jeho účelem je zajistit, že pokud dojde k nehodě, budou všechny škody hrazeny ze strany pojišťovny. Povinné ručení kryje škody na zdraví a věci, které jsou způsobeny řidičem vozidla při nehodě. Povinné ručení je důležité mít, protože

celý článek »